Doporučujeme: KINEZIOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ Banner www.waahi.cz/

Kontakty

masážní relaxační studio
Hotel Alessandria / 3. patro

masážní relaxační studio Bc. Michal Krch

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 4. 2010 pod číslem jednacím OŽ/2275/2010/ZAJ/342/5

IČ: 459 395 27

číslo účtu: 2900678895/2010

Třída SNP 733

500 03 Hradec Královétel.: 775 971 395